Zdjęcia produktu

TYNK MINERALNY jest mieszanką mączki dolomitowej, cementu portlandzkiego, wysokiej jakości pigmentów oraz modyfikatorów. Przeznaczony jest do nanoszenia pistoletem lub ręcznie jako dekoracyjne wykończenie warstw dociepleniowych, tynków zewnętrznych oraz wewnętrznych. Produkowany jest w różnych kolorach zgodnie z paletą kolorów.

 

Nowa ulepszona formuła zawierająca specjalnie dobrane modyfikatory, które poprawiły
właściwości zaprawy, a w szczególności:

  • zmniejszenie o 25 % nasiąkliwości wodą,
  • poprawa przyczepności zaprawy do podłoża,
  • poprawa elastyczności zaprawy i odporności na powstawanie mikropęknięć,
  • zwiększenie odporności na wykwity wapnia,
  • zwiększenie intensywności kolorów,
  • zwiększenie trwałość kolorów.

Przygotowanie podłoża

Nakładanie powinno być wykonywane na podłoże dobrze wyschnięte (minimum 3-4 tygodnie) w temp. od +5 °C do +25 °C na ścianach nienasłonecznionych. Przed procesem nakrapiania podłoże należy zagruntować. Podłoże należy zwilżyć w przypadku wykonywania prac przy suchym powietrzu. Suche podłoże powoduje zbyt szybkie wysychanie tynku – woda jest pochłaniana przez podłoże, w efekcie czego okres wiązania jest zbyt krótki – może się to objawiać podatnością tynku na ścieranie. W takiej sytuacji ściany po każdorazowym nakropieniu należy kilkakrotnie zwilżyć mgiełką wodną (nie polewać!).

 

Sposób użycia

Tynk mineralny należy dokładnie wymieszać w betoniarce aż do uzyskania jednolitej konsystencji oraz barwy. Wyrób rozrobiony z wodą musi być zużyty w czasie 2-3 godzin. Masę tynku należy zawsze rozrabiać z taką samą ilością wody. W trakcie pracy należy przemieszać co jakiś czas zaprawę w celu zapobiegnięcia osadzania się kruszywa na dnie.

Związany już materiał nie może być ponownie uzdatniany i stosowany do użycia.

 

Zalecenia wykonawcze

Tynk mineralny powinien być nakładany równomiernie na całej powierzchni, gdyż nierównomierne nałożenie może powodować powstanie różnych odcieni koloru na ścianie. Optymalnie nakładać 3-krotnie natryskując kolejna warstwę po przeschnięciu poprzedniej.

 

 

Zużycie Tynku mineralnego

Łączne zużycie materiału powinno wynosić 3 kg/m2 .

Zbyt cienkie nałożenie materiału może być przyczyną nieosiągnięcia właściwych parametrów mechanicznych.

 

Wykonywanie robót w dużej wilgotności powietrza, jak i w za niskiej temperaturze, może spowodować tzw. wykwity (biało – szary nalot) lub przebarwienia. To samo zjawisko może wystąpić przy opadach deszczu na świeżo wykonaną elewację, jak również przy niewystarczającej izolacji pionowej i poziomej lub ich całkowitym braku, nieodpowiednim systemie drenażowym, niesprawnych rynnach dachowych i odpływach wokół budynku. W przypadku zawilgoconych murów, gdzie parowanie wody przebiega najintensywniej mogą wykrystalizować się sole zawarte w ścianie i osadzać na zewnętrznej warstwie tynku w postaci wykwitów solnych. Po nałożeniu należy zdjąć pomosty robocze aby podczas deszczu uniemożliwić wypłukanie składników poprzez odbijanie się kropel wody od pomostu.