Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Jak kształtują się Twoje prawa?

Masz prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.
Ponadto przysługuje Tobie prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich
danych osobowych lub żądanie ograniczenia ich przetwarzania.

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi
warunek świadczenia przez nas określonych usług na Twoją rzecz. Nie podejmujemy wobec
Ciebie indywidualnych decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu (profilowaniu), które wywoływałyby skutki prawne lub w podobny sposób
istotnie wpływały na Twoją sytuację.

Nasza domena posiada certyfikat SSL, dzięki czemu Twoje dane są szyfrowane.

Poniżej znajdziesz wszystkie najistotniejsze kwestie związane z przetwarzaniem danych
osobowych na naszej stronie.

Kto jest administratorem strony internetowej oraz danych osobowych?

Administratorem strony internetowej oraz danych osobowych jest F.U.H. HANSEL Irena
Hansel, ul. Marii Konopnickiej 20, 43-417 Kaczyce, NIP: 633-001-26-01 Kontakt pod
adresem mailowym: firma.hansel@gmail.com oraz numerem telefonu: 502668978.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), znanego jako RODO. Przetwarzanie danych osobowych
jest regulowane także przez krajową ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane?

Dane przetwarzamy jedynie w zakresie istotnym dla funkcjonowania naszego sklepu i
przechowujemy je przez okres dozwolony przez przepisy.

– W celu zawarcia i wykonania umowy jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, NIP, numer
telefonu, adres e-mail, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej – na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
– W przypadku korespondencji e-mail, przetwarzamy takie dane jak: imię i nazwisko, adres
e-mail, numer telefonu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora lub przez stronę trzecią oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy.

– W celu marketingu bezpośredniego (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. gdy
osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
jednym lub większej liczbie określonych celów), przetwarzamy takie dane jak: imię,
nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres.
– W celach związanych wypełnianiem obowiązków prawnych oraz ustalaniem i
dochodzeniem roszczeń: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, NIP, adres e-
mail, nr telefonu, IP, nr karty płatniczej, nr rachunku bankowego – na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze.

Komu przekazujemy dane osobowe?

Dane osobowe przekazujemy innym podmiotom jedynie w zakresie, w jakim osoba, której
dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych, w jakim jest to potrzebne do
realizacji umowy lub w zakresie jaki wynika z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora. Są to współpracujący ze sklepem: operatorzy płatności
online, banki, dostawcy narzędzi marketingowych. W przypadku dostawców narzędzi
marketingowych używanych powszechnie, zanonimizowane pliki cookies mogą zostać
przekazane do Stanów Zjednoczonych (firmy: Google LLC, Meta Platforms Inc.).

Jakie dokładnie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Masz prawo do:

– żądania dostępu do swoich danych osobowych,
– żądania sprostowania swoich danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
– żądania usunięcia swoich danych osobowych,
– żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– żądania przenoszenia danych osobowych,
– uzyskania informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza UE,
– uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych
osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych,
– uzyskania informacji o prawach przysługujących na mocy RODO, o prawie wniesienia
skargi do PUODO, o planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach
ustalania tego okresu, o źródle tych danych,
– uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeżeli chcesz zrealizować którekolwiek z wyżej wspominanych praw, poinformuj nas.
Niezwłocznie udzielimy Tobie wszelkich informacji o działaniach podjętych w związku ze
zgłoszonym żądaniem.

Możesz cofnąć udzieloną nam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
dowolnym momencie. W tym celu prosimy o kontakt z nami.

Polityka plików cookies

Pliki cookies to występujące powszechnie krótkie informacje tekstowe, które pozwalają
zidentyfikować wykorzystywane oprogramowanie, dostosować treści do potrzeb użytkownika
oraz zapewnić poprawne działanie stron internetowych. Są one zapisywane na urządzeniu, z

którego korzystasz i posiadają nazwę domeny, czas przechowywania oraz określoną
wartość. Pliki cookies stosowane w naszym sklepie są bezpieczne i dzielą się na cookies
sesyjne oraz trwałe. Cookies sesyjne są przechowywane jedynie do momentu zakończenia
sesji danej przeglądarki. Cookies trwałe są przechowywane na urządzeniu do momentu ich
skasowania. Za pomocą swojej przeglądarki internetowej w każdej chwili możesz zmienić
swoje preferencje dot. cookies lub je usunąć (cookies trwałe).

W jakich celach wykorzystujemy pliki cookies?

Pliki cookies wykorzystujemy w celu zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania sklepu
internetowego oraz promowania go. Obejmuje to tworzenie analiz oraz statystyk, które
pomagają nam zrozumieć potrzeby klientów oraz analizę aktywności użytkowników za
pośrednictwem narzędzi analitycznych należących do takich firm jak Google LLC
(https://policies.google.com/privacy) czy Meta Platforms Inc.
(https://www.facebook.com/privacy/policy/) Narzędzia te są wykorzystywane powszechnie, a
informacje na temat polityk prywatności ww. firm można znaleźć pod powyżej podanymi
linkami. Administrator może korzystać z usług Google Analytics, Universal Analytics, Google
Tag Manager, Google AdWords, lub Google AdSense dostarczanych przez firmę Google
LLC oraz z usługi Piksel Meta dostarczanej przez firmę Meta Platforms Inc. Usługi te
pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym na podstawie
gromadzonych danych przetwarzanych w sposób zanonimizowany. Szczegóły dotyczące
usługi Google Analytics znajdują się pod linkiem:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245.